Kjære, Roy Angelvik. Meningen var ikke å konkurrere med deg om frekkheten.

Men jeg påtar meg mer enn gjerne å konkurrere om gjennomføringsevne.

Fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen mottok en søknad om tilskudd på 25 millioner til Ægir-norsk havbruksmuseum. Det vet du. Og du vet at å bevilge rene penger er adskillig mer vanskelig, enn å innvilge den elegante søknaden som dere har mottatt. Men søknaden om penger ligger fortsatt ubesvart i departementet, så hvis du og Sandberg vil så kan dere jo bare innvilge (også den).

Poenget nå er: Det ligger på ditt og Sandbergs bord, siden mai i fjor, en annen søknad. Den handler ikke om bevilgning av penger. Men den handler om en søknad om å få tildelt tre oppdrettskonsesjoner. Så enkelt som det. Og dermed kan man få realisert planene for Ægir- norsk havbruksmuseum, og man har muligheter for en sikker og god drift. Altså: Kystmuseet har presentert en ny og elegant mulighet og løsning, der det ikke trengs å bevilge penger. Man trenger kun å signere et konsesjonsdokument som omsøkt.

Og vil dere gjennomføre det, før vi får muligheten gjennom regjeringsmakt, ja da vet du at dere har vår fulle støtte! Og da ikke bare til å innvilge en eller to konsesjoner, men tre slik det er omsøkt.

Jorodd Asphjell, tredjekandidat for Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag