- Hva sier Rødt når det gjelder bygging av ny bru i Knarrlagsundet?

foto