Kommentar til statsbudsjettet

Finansminister Sanner la frem sin siste hilsen med statsbudsjettet fra regjeringen Solberg i dag. Og vi pensjonister må være skuffet over at ikke pensjonister, uføre, trygdede og aleneboere er tilgodesett på noen måte.

Avkortingen til gifte / samboere på 10% er ikke fjernet , det er ekstremt skuffende. Dette er en urettferdig avkorting som skulle ha vært fjernet for lenge siden! At de eldre holder sammen til døden skiller oss ad skal ikke straffes økonomisk!

Underreguleringen på 0.75% av pensjonen er det ikke gjort noe med ,da under-regulering skulle ha vært fjernet tidligere i år som det var flertall for i stortinget med Ap, SV, FrP men lengre kom det ikke! Derfor er skuffelsen stor når ikke alderspensjonistene blir tilgodesett med et løft i statsbudsjettet 2022.

Minstepensjonen som i dag er Kr.176.204, dette er skammelig. Minstepensjonen skulle ha hatt en økning på 60-70 000 Kr. for å bruke EU sin fattigdomsgrense som mal.Regjeringene som til enhver tid har styrt Norge har vært veldig «flinke» til å følge EU i alt annet, men på dette området så skal vi ha våre egne regler. Forstå det dem som vil og kan!

Registrer også at bistandsbudsjettet skal økes med millijarder!

Ved å øke minstefradraget på inntekt så ville alle få nytte av dette, og det vill bidratt til at de som har minst vil merke det mest.

Valgløfter er brutt igjen ! Men setter lit til den nye regjeringen som skal overta regjeringslokalene gjør noe med dette til neste års budsjett!

Per Ervik

Pensjonistpartiet