Lys og drone.

Søndagens tekst lyder: «Jesus sa: «Ennå en liten stund er lyset hos dere. Dere må vandre mens dere har lyset, så ikke mørket faller over dere. Den som vandrer i mørket, vet ikke hvor han går hen. Tro på lyset mens dere ennå har lyset, så dere kan bli lysets barn.» Da Jesus hadde sagt dette, gikk han fra dem og skjulte seg for dem.» (Joh 12,35-36).

Høstmørket faller på. Bladene har begynt å falle av trærne og legger seg på bakken. Lyset har i denne tiden av året sitt eget særpreg. Enhver årstid har sin egen sjarm og variasjon. Men det finnes et bestemt lys i verden som er noe helt annet og som lyser konstant inn i vår tilværelse. Det er lyset fra Herren som er full av nåde, sannhet, fred og kjærlighet. Tro på dette lyset, er bibelens oppfordring. Troen kan kalle frem Herren fra sitt skjulested. Å tro på noe handler om å gripe fatt i og gi rom og tid til å la troen virke inn i livet, inn i de ulike livsfasene og de forskjellige livssituasjoner man kommer opp i som menneske.

Tidligere alpinist Aksel Lund Svindal sa i en dokumentar at han pleide å memorere og tenke igjennom hele løypa, spesielt de krevende og farlige partiene, før han skulle sette utfor. Dette kan vi anvende for vårt liv, men bare til en viss grad, for livet er ikke som en fastsatt løype. Livet ble ikke som vi hadde tenkt eller planlagt. Uventede ting skjer. Livssorgen griper om. Da kan kanskje øvelsen med å tenke som en drone hjelpe.

Det er spesielt å se dronebilder og se landskap fra et fugleperspektiv. I tunge og krevende stunder kan et slikt perspektiv hjelpe. Da kan man få øye på mennesker som allikevel står deg nær, at det finnes stier som man enda ikke har fått øye på og kanskje får du se det evige lyset som skinner så klart der borte i horisonten.

Knut Torfinn Øydna

Sokneprest på Frøya