Norges dyreste og mest næringsfientlige pressekonferanse ble gjennomført på Blaafarveværket 28. september 2022 av finansminister Vedum og statsminister Støre.

Da startet de ett ran av kysten som savner sidestykke i distrikts-Norge.

 • Regjeringens innføring av grunnrenteskatt på havbruksnæringen er både nærings- og distriktsfiendtlig.

 • Støre og Vedum sparker beina under utviklingen av Norges nest største eksportnæring, og vår viktigste distriktsnæringen på kysten av Norge.

 • I 2019 sa Vedum og Pollestad at de aldri ville innføre grunnrenteskatt på laksenæringen. Nå er det de to som elsker den.

 • Skatten er ikke tilpasset havbruk i det hele tatt, men er en kopi av skatteordningen de har erfaring med fra kraftnæringen.

 • Havbruksnæringen har en helt annen verdikjede enn kraftbransjen, og den høster ikke fra et ferdigvarelager som ligger i naturen. Havbruksnæringen skaper alle verdiene selv.

 • 80 % av investeringene i næringen er planlagt på land, altså utenfor grunnrenteområdet, så her er ikke staten medinvestor, men pengene som skulle finansiert disse investeringen skal nå staten konfiskere.

 • Investeringer for over 40 milliarder ble stanset langs kysten.

 • Dette går i første omgang utover leverandørindustrien.

 • Leverandørindustrien består av små og mellomstore bedrifter med omsetning under 100 mill. Når nå mange investeringer er satt på vent eller kansellert  har flere av disse startet med nedbemanning eller permitteringer, og  flere selskap har gått konkurs. Og dette er ikke bare arbeidsplasser på kysten. Også byggentreprenører og maskinleverandører andre steder blir rammet.

 • Det er marginene på sjø som har gjort det mulig for næringen og investere i innovasjon, bærekraft, videreforedling, markedsutvikling og bidratt til utviklingen av lokalsamfunn langs hele Norskekysten. Uten marginen på sjø og tilgang på risikovillig kapital vil resten av verdikjeden forvitre.

 • Tenk på de potensielle skatteinntektene denne utviklingen kunne gitt nasjonen Norge om næringen fikk fortsette å vokse!

 • Vedum som er bonde må vite at det blir lite å melke hvis han dreper kua.

 • Innføringen av grunnrenteskatt på Havbruk bryter med norsk tradisjon om stabile og forutsigbare skattemessige rammevilkår for næringslivet.

 • Tilliten til Norge i det internasjonale investor- og kapitalmarkedet er kraftig svekket. Norge har vært et land som er blitt oppfattet som stabilt og forutsigbart. Denne tilliten er nå brutt.

 • 57 milliarder forduftet fra oppdrettsaksjer den dagen pressekonferansen ble holdt. Mange småsparere hadde aksjer i bedriftene de jobber i, folk på merdkanten og på gulvet, også på Frøya, disse fikk store tap.

 • Utenlandske investorer trekker seg ut fra Oslo Børs.  Folk vil heller ha pengene sine i utlandet enn i Norge. Dette er en grunnleggende mistillit. Også lurer dem på hvorfor krona er blitt så svak.

Jeg er glad FRP tidlig signaliserte at vi var mot denne skatten. Jeg var på landsmøtet i april og holdt innlegg under debatten om grunnrenteskatten.

Landsmøtet vedtok en enstemmig resolusjon om at FrP er mot denne skatten. Og i ettertid ser vi at FrP ble eneste parti som er totalt imot Grunnrenteskatt på Havbruk.

Hva hadde Frøya i dag vært uten den utviklinga vi har hatt i havbruksnæringa.

Tenk hva som er Frøyas beste når du gjør ditt valg 11. september. GODT VALG

Olaf Reppe

Ordførerkandidat Frøya FrP