KULTURSJEF-STILLINGA I FRØYA KOMMUNE MÅ UTLYSES PÅ NYTT! FRAMLAGT LISTE FRA HR-SJEFEN HOLDER IKKE MÅL!

HR-sjefen har «kvalitetssikret» en liste over søkere til stilling som kultursjef i Frøya kommune! (J.fr. HF 21.09.2023)

De 6 kandidatene er en oversetter (frilans), en lektor i idrett, en med praksisplass i Sandefjord, en med sportsutdanning fra Namibia, en «grûnder» (!), og en «selvstendig konsulent».

Hvorfor blir jeg ikke beroliget?

Innenfor kultursektoren har vi i dag et gigantisk misforhold mellom de ulike delområdene som kommunal kultursektor skal dekke.

Det er to områder som peker seg ut når det gjelder god dekning, både i forhold til bemanning på ledernivå og på fasiliteter, nemlig musikk/scenisk område, og ikke minst idrett. De to søkerne som kanskje har kompetanse på den framlagte lista, har idrett som område. Resten er ikke kvalifisert for stilling, ut fra det som er presentert. At kommunens folk har «kvalitetsikra» dem, ligger utenfor åpen kommunikasjon. Hvem skal kvalitetssikre en slik kvalitetssikring?

Frøya kommune bør ikke tilsette ny kultursjef før en bestemmer seg for hva man har som satsningsområder i de kommende årene!

Kommunen har allerede et skrikende behov for personer med kompetanse innen kulturvern, kulturminnevern og museumsvirksomhet.

Vi er en stolt kystkommune, med mye å vise fram, men mangler faglig kompetanse på kommunalt hold.

Ut fra framlagte liste kan en ikke se at det er reflektert i tilsettingsprosessen fram til nå.

Jeg foreslår derfor at stilling lyses ut på nytt, og med en langt mer konkret «bestilling», slik at en kan få søkere som en faktisk trenger.

Slik dette nå legges fram, vitner det om at tilsettingsansvarlige ikke har kompetanse om kompetanse, og heller ikke om kompetansebehov.

Hans Anton Grønskag