- Høyrekreftene driver sterkere enn på mange år og undergraver arbeidsfolkets rettigheter