Jeg har nettopp vært med sangkoret Havdur på NM i kor. Det var spennende å se hvordan vi klarte oss i konkurransen, men samholdet og øvingene underveis teller like mye som selve konkurransen.

Vi er seksti forskjellige individer med forskjellig bakgrunn, utdannelse, jobb og alder, men driver med det samme, nemlig å synge i kor.

Jeg har vært med i Havdur i ca. 40 år, og vært leder også i store deler av denne tiden. Det er mye som er blitt annerledes fra de første øvelsene jeg var med på, frem til dagens øvelser. Koret har utviklet seg i tiden, og man lærer stadig nye teknikker både i oppvarming og sang.

Det er også forsket på hva et kor og musikk kan gjøre for både trivsel og helse.

Deltakelse i korsang kan påvirke den psykiske helsen hos personer både med og uten psykiske lidelser og uavhengig av symptomnivå og alvorlighetsgrad.

Samspillet med de øvrige kormedlemmene kan også bidra til økt deltakelse i arbeidslivet (Clift & Hancox, 2010; Judd & Pooley, 2014).

Stressforsker og professor Töres Theorell sier at musikk kan dempe smerte og øke lykkefølelsen. Å synge sammen kan påvirke pulsen, og øke produksjonen av «lykkehormonet» oxytocin. Man risikerer å få en lykkedusj av hormonet oxytocin når man synger sammen med andre, eller når man hører på musikk. Man kan kjenne oppstemthet, og hormonet kan også dempe smerte.

Man kan kjenne seg mer lykkelig rett og slett, fortalte stressforskeren som jobber ved et av verdens ledende medisinske universitet, Karolinska Institutet, i Stockholm.

Forskning viser også at de som deltar i kulturaktiviteter opplever bedre helse, er mer tilfreds med livet og har litt lavere forekomst av angst. Derfor kan korsang forebygge både fysiske og psykiske plager.

Havdur har opp igjennom tiden vært en institusjon som har vært til stor hjelp for mange med sine plager og ensomhet – og nærmest vært familien til den enkelte sanger.

Selv om man bor på Frøya, hvor noen har millioninntekter fra havbruket, så er det også noen med økonomiske bekymringer blant sangerne. Spesielt kanskje blant studenter og pensjonister. De to timene på korøvelse gjør at man får tenke på noe annet.

Når jeg vet at sangere som sliter i hverdagen, får det bedre med samholdet i koret. Da er det verd å fortsette å engasjere seg.

Jeg er også glad for at Havdur huser noen av våre nye innbyggere, slik at koret også er en del integreringsarbeidet.

Jeg tenker at det er viktig at de folkevalgte støtter opp om kulturlivet i kommunene, da vi vet at kultur er en del av forebyggende helsearbeide.

Støtt opp om kulturskolen. Dans, sang og musikk er helseforebyggende.

God helg!

Av Per Ole Sandvik,

Sangkoret Havdur