Idretten og fritidsaktivitetens betydning for Frøyasamfunnet

Det er mye snakk om 24-timersmennesket. At man har et tilbud til folk i samfunnet utover det å ha jobb eller skole å gå til.

På Frøya har vi merket at det kan være vanskelig å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. Noe av grunnen kan være et for snevert tilbud med tanke på fritidsaktiviteter.

Én ting vi har vært gode på her på Frøya er å holde kostnadene lavere enn f.eks. mer sentrale strøk for kunne delta på de fritidsaktivitetene vi har. Kommunen har gitt idretten gratis halleie for barn og unge i alderen 0-19 innenfor skoleåret, samt satt av penger til drifts- og aktivitetsmidler hvert år.

I tillegg har Salmarfondet opp gjennom årene gjort at mange idretter og andre fritidsaktiviteter har kunnet gjennomføre flere tiltak og kommet med flere og bedre tilbud uten selv å måtte investere alt man eier og har.

Når man nå ser en større renteoppgang og høyere prisvekst enn på lenge, er det å kunne fortsatt ha lave kostnader for å være med på fritidsaktiviteter spesielt viktig. Skal Frøya fortsatt være en attraktiv plass å bo, må fritidstilbudene være på plass og de må være rimelige. Ikke alle på Frøya har god råd selv om det utad fort kan virke sånn. Forskjellene øker.

Vi ønsker en økt satsing på idretten og frivilligheten på Frøya og at gratis halleie økes høyt nok slik at idretten har forutsigbare kostnader og at den fortsatt kan jobbe med å få lavere kostnader for deltakelse. Det må ikke stå på penger hvorvidt våre barn og unge skal få være med i idretten eller ikke.

Vi ser også at kapasiteten i hallene våre ikke er stor nok for å etterkomme etterspørselen fra samfunnet. Flere idretter ønsker å starte opp. Flere aldersgrupper ønsker å trene mer, spesielt da de som havner utenfor den seriøse idretten, eksempelvis bedriftsidretten. Det er rett og slett ikke plass til disse i dag. Vi ser derfor nødvendigheten av å bygge en ny flerbrukshall, da i tilknytning til Frøya Idrettspark på Nabeita. Det flotte anlegget på Nabeita mangler i dag garderober og andre fasiliteter som et slikt anlegg bør ha, noe en flerbrukshall også kan komplettere. En slik hall vil også kunne gjøre kapasiteten på dagtid enda bedre med tanke på kroppsøving og andre aktiviteter på dagtid + SFO.

Det gror mange gode idéer på Frøya i dag med mulig oppstart av flere fritidsaktiviteter, men felles for mange rett og slett mangel på halltid og plass. Som en kommune som tar 24-timersmennesket på alvor, så bør Frøya være i førersete på å kunne ha mulighet til å tilby både tid, plass og et utgiftsnivå som er overkommelig for alle og enhver, slik at også denne delen av 24-timersmennesket fortsatt er fornøyd.

Uten et godt idretts- og fritidstilbud på Frøya vil vi ikke oppleve fortsatt like stor vekst.

Vi sier JA til økte muligheter for fritidsaktiviteter som ALLE kan være med på.

Frode Larsen, 4.kandidat Frøya Arbeiderparti