- Gåsebestandene kan ikke fortsette å vokse slik de gjør nå