Det har blåst hardt rundt den videregående skolen på Frøya i tidligere tider, og nå brygger det opp til storm igjen. Nok en gang er det studieforberedende, det som i gamle dager het «allmennfag» og i riktig gamle dager «gymnaset», som står i fare for å forsvinne fra Frøya.

Noen har funnet ut at en sammenslått skole med nytt navn må føre til endringer, og det er vi enige i. Men vi tilbakeviser på det sterkeste at å redusere skoletilbudet i hver kommune er endringer som styrker tilbudet til elevene som sogner til Guri Kunna videregående skole! Tvert imot. Lang reisevei, lange skoledager og mye hjemmearbeid i kombinasjon med elendig transporttilbud mellom skole og hjem, vil gi ungdommene i øyregionen større byrder enn de ungdommene de skal konkurrere mot når de skal inn på høyskoler og universitet.

Dét kan da umulig være en ønsket utvikling? Da flytter de inn dit hvor de får bedre arbeidsforhold og kan konkurrere på like vilkår, rett og slett, og da mister vi dem! Forskning viser at hvis ungdommen reiser vekk i 16 års alder, kommer kanskje mellom 10 og 15 prosent tilbake. Klarer vi å beholde dem til de er 19-20, kommer mellom 70 og 80 prosent tilbake. Og vi vil ha dem tilbake! Både Hitra og Frøya er i vekst, vi trenger all slags kompetanse, og vi trenger ungdommen! Vi trenger en videregående skole som gir ungdom et fullverdig tilbud der de bor. Tre timers reise på toppen av en lang skoledag er å kreve altfor mye. Vi må innrømme dem et liv utenfor skolen også.

Vi har gjennom mange år bygd opp et skoletilbud som har vekket nasjonal interesse, fordi det er framsynt. Vi har innledet samarbeid med næringslivet, forskjellige universitet og institutter for å løfte utdanningstilbudet opp til nye høyder. Både de yrkesfaglige studieretningene og de som forbereder seg til høyere studier, har vært involverte i dette framtidsretta løftet. Vi aksepterer derfor ikke at det allmennfaglige tilbudet kuttes ned eller flyttes vekk fra øya!

Da settes vi mange år tilbake i utvikling, og det ønsker ikke vi for våre elever. Vi ønsker at de skal få det beste vi kan gi dem, og det får de på sine lokale skoler. Vi ønsker heller ikke at den kompetansen lærerne har, skal forsvinne vekk. Et godt arbeidsmiljø for og med inspirerte og kunnskapsrike lærere er oppskrifta på suksess hos elevene, det viser uendelig mange undersøkelser. Det lykkes vi best med i en lokal skole der lærerne har bredt sammensatt kunnskap. Derfor slo man en gang sammen de gamle yrkesskolene med de gamle gymnasene. Skal vi nå tilbake 40 år i utvikling? Nei! Vi vil være med på å bygge en skole for framtida, der elevene får best mulig undervisning på en kombinert videregående skole i sine nærmiljø. Å reise til en annen kommune er ikke å gå på skole i sitt nærmiljø. Det er å bygge opp ressurser i den andre kommunen. Vi vil bygge opp ressursene her! Vi vil selvfølgelig også at Hitra skal få bygge opp ressursene sine hos seg.

Vi samarbeider nå mellom skolestedene, og det er flere måter vi kan utvide samarbeidet på, uten å redusere Frøya-tilbudet til et rent yrkesfaglig tilbud. Vi lever i en moderne, digital verden der mulighetene flyttes ut dit folk bor, og ikke folk vekk til der mulighetene tilbys. Vi har alle forutsetninger for å lykkes her.

Skoletilbudet skal utvides, ikke krympes. Om alle elevene som velger studieforberedende retning, må til Hitra, vil musikalen på Frøya dø ut. Det er i de nye lokalene her at det programtilbudet kan gjennomføres. Alle vet hvor mye musikalen betyr for oss som lokalsamfunn, og vi som jobber i skolen, vet hvor mye den betyr for elevene og skolemiljøet. I år er det rundt 16 elever fra studiespes. på Hitra som er med! Vi trenger musikalen på Guri Kunna!

De som kommer hit til vekstkommunene Frøya og Hitra, vil bosette seg der det mest komplette skoletilbudet ligger, og dette får igjen konsekvenser både for grendene og for frøyasamfunnet som helhet. Om en ungdom velger yrkesfaglig retning, slutter han eller hun en normal skoledag rundt halv tre, og har sjeldent mange lekser. En ungdom som velger studieforberedende retning, vil ha dager til halv fem og i tillegg ha lekser til neste dag. Studiepresset er slik forskjellig. Nettopp derfor er det viktig at hvert skolested får beholde sitt studieforberedende tilbud.

Forsvinner studiespesialiserende tilbud fra Frøya nå, kommer det aldri tilbake, og vi står igjen med et fattigere frøyasamfunn. Det kan vi aldri gå med på. Vi vil gjøre alt det vi kan for elevene våre, ikke bare det vi må. Med en fullverdig kombinert videregående på Hitra og Frøya inn i framtida, dét er ikke bare Guri Kunna, det er Guri KAN! Vi kan igjen bli en fullrigger som viser vei, ikke bare lokalt, men også regionalt og nasjonalt. Vi vil ikke at skuta skal seiles på grunn!

For Utdanningsforbundet skolested Frøya

ATV Ola Vie