Til Geir-Are Valle

MDG er et blokkuavhengig parti, det vil si at vi binder oss hverken til venstresida eller høyresida av den tradisjonelle politiske aksen. Vi kan derfor i utgangspunktet samarbeide med alle andre partier som støtter våre grunnleggende grønne prinsipper:

Solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med natur og miljø.

Andre partier som vil støtte vårt mål om et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse, ønsker vi gjerne å samarbeide med.

Fremskrittspartiet står for langt unna vårt verdigrunnlag, derfor kan vi f.eks ikke støtte en regjering med FRP.

Miriam Aclima Baglund,

Folkevalgt for MDG på Hitra