- Det ville være klokt å ha ventet med reportasjen