En hektisk og lærerik valgkamp er nå over for dette kommunevalget/fylkestingsvalget

Regne med at folket no på Hitra begynner å bli lei av valgkamp ,og vil på mandag gå å stemme på det partiet som dere har blitt overbevist av.Regner med de fleste har gjort seg opp en mening også om og hva vi har fått til i de siste fire årene som vi har tatt ansvar for å få vedtatt og gjennomført i den politiske posisjonen .Valgkampen med deres besøk på stand har gitt meg ,og oss andre som representerer Pensjonistpartiet en meget verdifull påfyll om hvordan dere ønsker Hitra skal utvikle seg også til være i kommende fire år ,vist vi får  fortsatt tilitt i fra dere som velger Pensjonistpartiet og  at vi fortsatt skal ha en hand på rattet i Hitrapolitikken.Vi har personer på vår liste som representere mange år med stor arbeidserfaring og med livets skole .Dem har en erfaring som også vil dele med våre sambygdinger her ute på Hitra,

Fokuset vil fortsatt være Barn /unge / barnehager/skole /seniorgenerasjonen  vil vi holde stort fokus på!Trygge  å sikker gang og sykkelveier som opner for avkjørsler til nye byggefelt .Fast dekke på Fylkesveiene og fokus på vannverksutbygging .Næringsutvikling i alle bygder å grender.Fortsatt skal Hitra være en selvstendig kommune ,men det vil folkeavstemmingen av folket selv på Hitra skal få lov til å bestemme.

Vi må fortsatt holde fokuset på våre primærnæringer landbruk/fiske .At vi får et levedyktig landbruk og fiskerinæring  her på Hitra som for oss ved kysten i gjennom mange år har vært verdifull!Ikke søndagsopne butikker ,la oss beholde denne  hviledagen.Tror mange som jobber her i dette yrker ønsker det!

Vil med dette få ønske alle sammen et Riktig Godt Valg ,og at dere også denne gangen stemmer Pensjonistpartiet både til kommunevalget /Fylkestingvalget. TAKK TIL DERE VELGERE,DERE SKAL IKKE BLI SKUFFET !MvhPer ErvikOrdførerkandidat Hitra Pensjonistparti3.kandidat Fylkestinglista PP.