En verdig eldreomsorg

Våre eldre fortjener en verdig alderdom.

De fleste eldre ønsker å bo hjemme i egen bolig lengst mulig og vi ønsker å legge til rette for valgfrihet i eldreomsorgen.Vi ønsker at ingen skal bo på dobbeltrom, ektepar bør få bo sammen.De hjemmeboende eldre bør også få tilbud om å få være med på de aktivitetene som arg igjennom hele året.Hentes og kjøres hjem igjen.

Bjørg Reitan Bjørgvik,

2.kandidat

Hitra Frp