Vindmøllene vil påvirke negativt på en rekke område