- Frøya kommune kan selv velge hvilken side de ønsker å stå på