Kjære Hitra Kommune og veieier Trøndelag Fylke

Utbygging av gang og sykkelvei med forenklet standard på strekningen Sandstad Kirke-Badstuvik langs FV 6440

Det ble langt i fra noe enkelt prosjekt, den forenklede utbyggingen av FV 6440 som ble vedtatt i Kommunestyret for snart 5 år siden. Først er det steinalderen som stopper for fremdriften, som også produserer en økt kostnad av utbyggingen. I verste fall mangler det både kapasitet og midler for å foreta utgravningen.

Jeg ser for meg enda et hinder ved at det er lagt fiberkabel for bredbånd i traseen som skal bygges ut. Det er noe jeg undres på i forbindelse med utbyggingen, men håper jeg tar fullstendig feil.

Viser til KS-sak den 24.11.11 (11 år siden) Der kan man se prioriteringene som ble gjort den gangen. Når vi ser at den aktuelle utbyggingen så står FV 6440 som nr 2, og strekningen er Sandstad Kirke til Badstuvik. Her har det hendt noe spesielt som ikke er forankret i noe politisk vedtak. Utbyggingen er forkortet med ca. 1 km, og den kilometeren er den absolutt farligste strekningen. Hva har skjedd her?

Kanskje har Tryggve Sivertsen rett i sitt innlegg den 25.11.22 angående samme sak der han avslutter med, sitert: «Da er det noen få byråkrater som bestemmer over hodet på politikerne». Denne avkortingen fra avkjørsel ved Hitra Camping til Sandstad Kirke er fullstendig kvalitetsløst når det gjelder trafikksikkerhet. Den forenklede utgaven (altså fortau) må gå til busskur ved krysset på RV 714, altså ved prestegården.

Jeg vil også gå litt inn i symptomene eller årsak som også Tryggve Sivertsen er innom i sitt innlegg.

Jeg vil ikke skylde på Fylkeskommunen - for at Hitra Kommune «er best i mest» grusvei på fylkesveier i Hitra, og at vi er «best i minst» gang og sykkelveier i tettstedene med fylkesvei på Hitra.

Hitra Kommune har vært flink til å ivareta kommunale veier angående trafikksikkerhet og asfaltering av grusveg, (godt med litt skryt opp i all fortvilelsen) Er det mulig å finne årsak til at vi henger så langt etter angående grusvei og trafikksikkerhet for myke trafikanter?

Aktuelle tiltak:

Vi politikere må ikke sove i timen lenger, det er ikke noe vits i å vedta ting uten å etterspørre handling ut i fra vedtak, vi må være mer offensive slik at vi ikke blir sist i «køen». Dette gjelder politisk nivå fra topp til tå.

Vi må få plass et robust trafikksikkerhetsutvalg. Vi har en trafikksikkerhetsplan som må følges opp med prioriteringer av et godt trafikksikkerhetsutvalg. Slik kan vi prøve å påvirke det store etterslepet vi lever med. Det gir inntrykk på oss alle når vi leser et innlegg i HF den 31.08.21 der det står: Tør ikke slippe sønnen (10) ut på veien.

Jeg savner også engasjement fra Velforeningen, skole og oppsittere langs FV 6440, men det er vel lett å tenke at dette får andre ta seg av. Uten involvering og engasjement undergraver vi demokratiet.

Igjen kjære veieier av FV 6440

Veien er underlagt Vegdirektorats regler, forskrift og lov. Man får ikke bygge hus ved ny vei hvis det ikke er gang og sykkelvei. Dette for å sikre at det er trygt for gående og syklende. Denne normen er bra for sikkerheten, men dessverre har Stortinget ikke tatt innover seg normene til Vegdirektoratet i og med at det ikke bevilges nok penger for å ivareta direktoratets normer. Derfor må fylkeskommunene slite og ikke minst sloss for prosjekter som i utgangspunktet er underbudsjetterte for å ivareta utbygging av gang og sykkelveier på fylkesveiene i de ulike kommunene. Her er det veldig viktig at kommunen og politikerne er skikkelig frempå for å ikke komme sist i køen. Med et robust trafikksikkerhetsutvalg og en god trafikksikkerhetsplan har man sterke fortrinn i disse prosessene.

Så var det forskrift, regelnorm og lov som Vegdirektoratet kan forlange av foretak på langs og utenom veien. Da Direktoratet og veieier av FV 6440 selvsagt er underlagt samme regimet så tenker jeg særlig på FV 6440 ved Børøsundet der veien går helt inn til husveggen. (huset der Kari Strøm bodde) Kari med flere har prøvd i sikkert mer enn 50 år å få flyttet veien noen meter unna for å unngå at husveggen blir nedsprutet fra en hullete grusvei.

I denne forbindelse lurer jeg på om veien er innafor Vegdirektoratets lover og normer, og ønskelig er at Fylkets trafikksikkerhetsutvalg sammen med Trygg Trafikk tar en tur til Hitra og Børøsundet for å se på saken.

Så var det den største skuffelsen fra formannskapet som kom for litt siden i HF den 13.12.22, der Per Ervik etterspør framdriften av gang og sykkelvei på FV 6440 - et gammelt prosjekt som det har vært sagt og skrevet mye om. Her får Per Ervik svar fra Kommunedirektøren som sjokkerer mange. Sitat fra slutten av svaret i HF: «Det er mange spørsmålstegn og man må da spørre seg etter hvert om det er rett prioritering dette prosjektet her, sa kommunedirektør Ingjerd Astad i formannskapet.»

Da lurer jeg på om det er et utspill fra Kommunedirektøren for å velte hele lasset i forhold til gang og sykkelvei på strekningen. Og på toppen av det hele leser vi at ordføreren er enig og ønsker «ta en liten fot i bakken nå i forhold til behov»

Da er ikke politiske vedtak og demokratiet stort verdt.

At Kommunedirektøren uttaler seg om prioriteringer er for så vidt greit, men da må det være som privatperson. Disse prioriteringene ble vedtatt for 11 år siden.

Området er i sterk utvikling og behovet for utbygging av både barnehage, skole og boplasser vil være meget viktig fremover. Barnehagebehovet understøtter etter min mening behovet som allerede er tilstede. Registrerer at den siste midlertidige utbyggingen av barnehagen på Strand produserte en ekstra kostnad i form av en bot til Hitra Kommune, Vi forstår det slik at boten egentlig kom på grunn av tidspress i anbudsrunden, men at barnas beste gikk foran når bestemmelsen ble tatt. Ønskelig hadde vært om Kommunedirektøren også denne gangen hadde prioritert barnas beste da gang og sykkelveien så absolutt er et prosjekt som handler om barnas beste - nemlig trafikksikkerhet.

Jeg undres over at ordføreren fokuserer på antall boligtomter. Skuffelsen er størst i å oppleve fravær av engasjement for trafikksikkerhet som er essensen i dette prosjektet - Trygg skolevei. Til stor forbauselse har jeg også oppdaget at Hitra Kommune ikke er medlem av Trygg Trafikk. Fordelen med å være medlem er veldig mange på ulike nivåer- blant annet yter de bistand til utarbeidelse av Trafikksikkerhetsplan for kommuner. Med en medlemsavgift på kr. 2500,- burde dette være en vinn­vinn situasjon for Hitra Kommune

«Vi latterliggjør oss» sier formannskapsmedlem Jann Krangnes og ja, jeg lurer på hva Fylkeskommunen leser fra formannskapsmøtet den 13.12.22.

Sandstad den 19.12.22

Ivar Kværnø