Skolebibliotek – viktig og riktig for ny Fillan skole

Norske 10-åringer har siden 2016 fått klart dårligere leseferdigheter. Spesielt er det barn fra familier med lav sosioøkonomisk status, altså bl.a. lav inntekt og utdanning som sliter med lesing. I tillegg har norske barn lavest leseglede av alle land som ble undersøkt!

Dette er alvorlig. Det er ingenting som tyder på at det står bedre til på Hitra. Vi har lavere utdanningsnivå enn i Trøndelag, og både 5. klassingene og 8. klassingene på Hitra skårer lavere på lesing på Nasjonale prøver enn i Trøndelag.

Så hva kan vi gjøre for å snu denne trenden?

Hitra SV mener at vi har en unik mulighet til å satse videre på lesing og leseglede når vi nå skal bygge ny Fillan skole. Forskning viser at barn som har større tilgang til bøker har større leseglede. Å ha et godt skolebibliotek med et bredt utvalg av bøker kan være med på å gi leseglede og å utjevne forskjeller mellom elever. Elever som har lite og ingen bøker hjemme, har i et godt skolebibliotek lett tilgang til varierte og spennende bøker, som de kan lese på skolen og hjemme.

SV nasjonalt vil innføre en egen skolebiblioteklov som sikrer bemanning og en minstestandard for skolebibliotek. Regjeringspartiene sier mye det samme: De har i Hurdalsplattformen varslet at de vil sikre alle elever tilgang til skolebibliotek. I tilbakemeldinger til regjeringens leselyststrategi melder mange at det må være skolebibliotek på alle skoler.

Det er Hitra SV enig i! Det må prioriteres areal til skolebibliotek i nye Fillan skole. Vi må ikke henge etter, men gå foran med et godt eksempel. Vi må bruke skolebiblioteket til å øke lesegleden og ferdighetene blant barn og unge på Hitra. Det å ha gode leseferdigheter er utrolig viktig, og vil hjelpe barn og unge på Hitra i utdanning, arbeidsliv og utvikling som mennesker.

Dette er en sak som bør forene oss politisk på tvers av partier og samarbeidsgrupper.

Noen er bekymret for bruken av folkebiblioteket om det blir «for mye» skolebibliotek på nye Fillan skole. Hitra SV mener at det ikke er noen motsetning mellom et godt og populært folkebibliotek, og et godt og populært skolebibliotek. Tvert imot vil økt leseglede og leseferdighet hos barn kunne gjøre at de vil dra på biblioteket sammen foreldrene sine, og at de får et godt og nært forhold til biblioteket som institusjon også som voksne.

Nye Fillan skole må få et skolebibliotek som er attraktivt, enkelt å bruke, har nok areal, og har god bredde i boksamlingen som tilbys elevene.

Styret i Hitra SV