Den 7.oktober ble det internasjonale samfunnet vitne til et kraftig angrep fra Hamas mot okkupantstaten Israel. Ingen av oss bestrider palestinernes rett til å forsvare seg mot en okkupant. Dette betyr imidlertid at ethvert forsvar skal skje innenfor rammen av den internasjonale folkeretten. Det som skjedde fra Hamas side den 7. oktober var overhodet ikke i tråd med noen folkerett og drapene av svært mange sivile israelere må betraktes som en terrorhandling mot sivile personer. Kidnapping av flere hundre mennesker kommer også inn under den samme kategori, nemlig en terrorhandling. Det å bruke mange år under okkupasjon og fornedring gir ingen unnskyldning til å bryte folkeretten. Selv om vi på mange måter kan slutte oss til vår tidligere statsministers, Kåre Willochs ord i et NTB intervju i januar 2001, gjelder fortsatt:

«Jeg beklager at det er så få av våre nåværende ledere som forstår at slik undertrykkelse fører til vold mot okkupanten, uansett om det okkuperte folks ledere skulle si at vold ikke skal brukes som ledd i kampen for frihet.»

Willoch mente videre at man kan hevde at kravet om at et undertrykt folk skal avstå fra vold, mangler moralsk grunnlag - i hvert fall om det ikke anvises noen annen troverdig vei.

«Det er umoralsk å bruke tilfeller av vold mot okkupanten som unnskyldning for å forsinke skritt mot en avslutning av okkupasjon. Og når så okkupanten besvarer vold med uforholdsmessig sterk motvold, blir reaksjon mot vold fra de undertryktes side gitt feil adresse»

Meget kloke ord som fortsatt gjelder. Israels rett til å forsvare seg er hevet over enhver tvil. Men, er det et forsvar vi er vitne til i dag? Her mener vi som står bak støtten til det palestinske folket et absolutt NEI. Og vi kan ikke stå og se på hva som skjer i Gaza i dag uten å si fra høyt og tydelig at dette tar vi fullstendig avstand fra. Dette er et grovt overgrep på folkeretten og et mord på sivile kvinner, barn og menn på Gaza. Et folk som lever under okkupasjon, og som har levd under okkupasjon, og på flukt siden 1948.

Vi ser en humanitær krise av forferdelige dimensjoner. Israel gjennomfører forferdelige militæroperasjoner i et av verdens tettest befolkede områder, hvor halvparten av befolkningen er barn. Hver bombe som faller, påvirker livene til uskyldige sivile og barn. Vi må handle nå.

2,3 millioner palestinere er fratatt tilgang på rent drikkevann, mat og elektrisitet. De lever liv preget av konstant redsel og en strøm av luftangrep. Tusenvis har blitt drept, flere titalls tusen er såret. I perioder ble også tilgangen til kommunikasjon med omverden kuttet. Et forferdelig overgrep mot folkeretten i seg selv.

Palestinske barn vokser opp i en verden preget av vold, frykt og usikkerhet. Mange av dem har opplevd traumatiske hendelser som vil prege dem for livet. Vi må bryte den onde sirkelen. Som medmennesker er det vår plikt å sørge for at de får en sjanse til en trygg fremtid med tilgang til utdanning, helsetjenester og muligheter for fred.

Fremtiden vil dømme oss for våre valg i dag og de neste ukene. Norge må kreve en umiddelbar stans i volden og at blokaden rundt de palestinske områdene oppheves. La oss bruke vår stemme og vår makt til å stanse lidelsene i Gaza.

Vi er glade for at både statsminister og vår utenriksminister har vært tydelige i sine uttalelser at det som nå skjer på vestbredden og i Gaza er brudd på folkeretten, men Norge må legge et enda sterkere press på Israel for å stoppe angrepene og skape et internasjonalt press for fred og menneskerettigheter. Vi kan ikke lenger tolerere at politisk spill prioriteres over menneskeliv og helse.

Hvis vi blir stående på sidelinjen, vil fremtidige generasjoner se på oss med avsky. Fremtiden vil huske oss for våre valg i dag, og vi må sørge for at den dømmer oss som de som handlet for fred og rettferdighet. Hvis vi velger å handle, kan vi være med på å endre historiens kurs. La oss ta et standpunkt for fred og rettferdighet for Palestina, og bidra til å bygge en bedre fremtid for det palestinske folket, med rett til selvbestemmelse. Det er på tide å handle!

La oss samle oss og markere vår solidaritet med det palestinske folket for å gå i fakkeltog fra sentrum til Meierisalen på Fillan tirsdag den 14 november. Det kommer egen annonse i avisa. Der blir det kultur, taler og appeller til støtte for Palestina

Med solidarisk hilsen

Norsk Folkehjelp Hitra og Frøya, LO Hitra og Frøya, Hitra Arbeiderparti, Sosialistisk Venstreparti Hitra, Rødt Hitra