– Regn med de frivillige

Frivillige i Kreftforeningen og pasientforeningene har blitt brukt i en beredskapssammenheng gjennom hele pandemien. Vi har ivaretatt og vært til stede. Både på telefon og nett. Vi har prøvd å holde tilbud som Vardesenteret åpent sammen St. Olavs.

Dette er konkrete og viktige eksempler på bidrag helsefrivilligheten leverte til det offentlige i møte med en krise. Vi fikk til mye. Men vi kunne fått til enda mer.

For selv om kreftbehandlingen var en prioritert oppgave på sykehusene, har mange kreftpasienter vært redde. Mange har fryktet å bli smittet av korona og bli alvorlig syk. Mange har vært alene og engstelige. Barn av kreftrammede har vært redde for å smitte sine nærmeste. Og mange har hatt en sorg over å ikke få delta i hverdagen i frykt for å bli smittet.

Vi må ha klare planer for hvordan helsefrivilligheten kan oppskalere sine tilbud i møte med kriser. Vi ønsker å øve sammen med den spisse beredskapen og andre frivillige organisasjoner. Vi ønsker et mer forpliktende samarbeid der helsefrivilligheten blir prioritert og invitert til bordet. For det eneste sikre vi vet, er at det vil komme flere kriser. Da må vi ha en bedre plan enn vi hadde sist.

Det er tre ganger så mange som får kreft nå, sammenlignet med for 50 år siden. Dette gjør at behovet for frivillige også øker. Kreftrammede ønsker å møte andre i en lignende situasjon og snakke med et medmenneske om det å mestre sin nye livssituasjon.

På Verdens kreftdag 4. februar i Frivillighetens år 2022, ønsker vi å hedre og løfte våre dedikerte, gode og omsorgsfulle frivillige.

Uten frivilligheten stopper Norge. Uten frivilligheten klarer ikke vi og pasientorganisasjonene å hjelpe så mange vi ønsker. Mange av de vi hjelper sier det føles ekstra godt å møte våre frivillige. Det er dedikerte personer, som har tatt et aktivt valg om å hjelpe andre.

Tiden er moden for en styrking av samarbeidet mellom myndighetene og frivilligheten. Kjære politiker, verdsett frivillighetens innsats. Inkluder oss og prioriter frivilligheten i kriseberedskapen. Vi vil bidra. Vi kan bidra. Vi utgjør en forskjell!

Kreftforeningen;

Tom Anders Stenbro, distriktsleder Midt-Norge

Barnekreftforeningen

Blodkreftforeningen

Blærekreftforeningen

Brystkreftforeningen

CarciNor

Gynkreftforeningen

Hjernesvulstforeningen

Kreftomsorg Rogaland

Lungekreftforeningen

Lymfekreftforeningen

Melanomforeningen

Munn- og halskreftforeningen

Norilco

Nyrekreftforeningen

Pancreaskreft Nettverk Norge

Profo

Sarkomer

Ung Kreft