- Den «inngrodde skepsisen» mot laksenæringa er faktabasert