Frode Reppe fikk ja til å drive forsøksfiske etter gigantisk og eksklusiv fisk

foto