- Hvorfor så lite konstruktiv om regionpolitikk for framtida?

foto