Vil Arbeiderpartiet ta tak i problemene?

Det er all grunn til å stille dette spørsmålet etter å ha lest innlegget fra ordfører Berit Flåmo og gruppeleder Kristin Reppe Storø med tittel «Vi tar tak i utfordringene!».  Bakgrunnen for innlegget er mitt innlegg «Frøya Venstre vil ha forbedringer», inntatt i lokale medier, bl.a. i papirutgaven av Hitra-Frøya fredag 11. september.

Vil ha forbedringer

Mitt innlegg er en saklig fremstilling av viktige problemer som vi står overfor og som fortjener å bli tatt på alvor i det politiske arbeidet som skal gjøres framover.  Jeg kommer i innlegget på vegne av Frøya Venstre med en politikk der det gis en rekke konkrete tiltak for å få forbedringer, og jeg viser også til tiltak som er omforent i den borgerlige samarbeidsavtalen.

Går i forsvar

Ap-representantene går i sitt innlegg i forsvar.  Dette går det an å forstå ut fra at de har et vesentlig ansvar for situasjonen.  Det nevnes mye om hva som er gjort og ikke så mye om tiltak som vil gi forbedringer.  Det hjelper for eksempel lite å vise til etablering av Nordhammervika Næringspark når det er bedrifter som ikke kan tilbys tomt pga. manglende planlegging og tilrettelegging.

Oppklaring om økonomi

Ap-representantene benytter anledningen til å vise til at Venstres samarbeidspartner Frp vil fjerne eiendomsskatten på «verker og bruk» i Frøya.  Dette nevnes til tross for at det er godt kjent at Frøya Venstre ikke deler en slik politikk.  Fjerning av eiendomsskatten på «verker og bruk» er heller ikke nevnt i den borgerlige samarbeidsavtalen.

Statusprosjekter

En innendørs fotballhall, 11’er bane i full størrelse, ser Frøya Venstre på som et statusprosjekt, men vi har også opplevd at ideer om nytt kommunehus har blitt presentert.  Jeg er glad for at den borgerlige samarbeidsavtalen har sagt at eventuell bygg og drift av en fotballhall ikke skal medføre belastninger på kommunens økonomi.

Åpenhet

Ap-representantene lurer på om de borgerlige samarbeidspartnerne kanskje vil ha åpne gruppemøter for å få til åpenheten som etterlyses.  Flere eksempler på manglende åpenhet kan nevnes. Jeg nevner ett.  Næringslivet står som en betydelig aktør i finansieringen av fotballhallen.  Hvem er næringslivet?  Hvem skal betale de merkostnadene som ganske sikkert kommer?

Avslutning

Valgkampen nærmer seg slutten.  Frøya Venstre har markert seg og satt dagsorden.  Vi ønsker å stå på i arbeidet med å levere en god politikk som gir forbedringer til beste for Frøyas innbyggere.  Bruk stemmeretten. Stem Venstre.

Godt valg!

Arvid Hammernes

ordførerkandidat

Frøya Venstre