- Kapitalismen og et bedre klima er to motsetninger og ikke forenbart