- Hvorfor betraktes noe som fint og annet som stygt?