Har fulgt debatten om lokaliseringen av nytt Helsetun på Frøya som har vært i nyhetsmedia i det siste! Støtter leserinnlegget i Hitra-Frøya der en pårørende påpeker mange viktige ting som er til fordel å bo sentralt også når vi må flytte på Helsetunet å bo der!

Må ikke bli oppfattet at jeg her blander meg inn i Frøyas anliggende politisk når jeg nå kommer med synspunkter som angår de eldres boforhold på sine gamle dager om det er på Hitra eller Frøya dem skal bo å trives!

Vi hadde en lignende sak her også på Hitra for noen år siden da vi politisk skulle bestemme om vi skulle renovere det gamle Helsehuset som da låg nede i Gamle-Fillan! Som politiker den gangen fikk oss en "Sjekkeli kalddusj" fra råmann Stub da han foreslo nå må vi tenke nytt å bygge for fremtiden med henblikk på få samlet alle sykehjemsplasser/ helsetjenester i samme bygningsmasse relatert til kommunesentret i Fillan!

FLERE MENINGER HER

Skal medgi at de fleste av oss politikere den gangen var selvfølgelig skeptisk til den stor på investeringen på 110 mill. I samme bygningsmassen og til samme pris ble det nytt Sentralkjøkken /svømmehall for alle skoler og terapibad for revmatikere og andre med kroniske lidelser! I samme tidsepoke vart det også bygd 36 omsorgsleiligheter Hitra Borettslag (Blåfjell) som også ble lagt sentrumsnært, og er i dag under samme paraplyen som de øvrige omsorgstjenester som kommunen skal utføre!

Derfor er jeg glad at jeg som politiker har fått deltatt på denne store helsereisen for å legge til rette for et effektivt helsetilbud til de eldre og Hitras innbyggere forøvrig som har behov for kommunes helsetilbud og andre tjenester !

Vi til slutt ønske Frøyas politikere lykke med et viktig politisk avgjørelse ! Håper dere gjør det riktige valget for fremtidens helsetun til det beste for Frøyas Innbyggere!

Per Ervik

Pensjonistpartiet