- Jeg tror tiden er inne for å tenke nytt, ikke minst i forhold til samarbeid og samhandling politisk/næringsmessig mellom Hitra og Frøya