- Vi kan bevise at Trønderenergi ikke ble hindret i å starte opp arbeidet av aksjonister.