- Han er best i klassen på å innta offerrollen for å oppnå sympati

foto