- Mange veier som nå er foreslått privatisert, vil forbli kommunale veier etter Aps mening