Uleselig informasjon fører til matsvinn og dårlig butikk: –Opp med skrifta!

foto