Få saker i samfunnet vekker like mye engasjement som når noe føles dypt urettferdig, og samtidig ikke gir mening. Det siste eksemplet hos oss på Hitra og Frøya er Adrian, som har eid tre sjarker, men ikke kommer inn på videregående opplæring. Opptakssystemet til videregående skole er et ansvar som ligger hos fylkeskommunen, og er dessverre lite tilpasset unges erfaringer og faktiske kompetanse. Det er ikke kun her ute ved Hitra og Frøya at unge skolesøkere kan føle seg urettferdig behandlet av et firkantig inntakssystem. Over hele landet er det karakterer som bestemmer hvem som kommer inn hvor. Dette skaper skoletapere, det skaper frafall, og det skaper selvfølgelig en mistillit til det offentlige skoleverket. Sosialistisk Venstreparti ønsker å gjøre noe med det.

Lokalt kan vi fortsette å jobbe for at alle skal være sikret lærlingeplasser, og at også våre kommunale grunnskoler klarer å omfavne alle elever slik at de best mulig kan mestre det livet de ønsker å leve. Lærlingeplasser sikrer vi med å spille sammen med næringslivet, og samtidig gjøre offentlig sektor til en attraktiv lærlingeaktør. Men det er på fylkeskommunalt, og nasjonalt nivå vi virkelig kan gjøre en forskjell. SV jobber for at fylkeskommunene selv skal kunne avgjøre hvordan en skal gjøre inntak. Det er for oss logisk at inntaksprøver, motivasjonsbrev og andre metoder vil være mye bedre tilpasset opptak i mange tekniske utdannelser. Like forståelig er det da også at karakterer vil være en god måte å gjøre inntak på studieforberedende linjer. Akkurat nå er kravene for rigid utformet, og ikke nok tilpasset hver enkelt yrkesutdannelses behov og ønsker. Mens Høyre vil ha økt fokus på karakterer, vil vi i SV ha mindre fokus på karakterer og mer på hva elevene faktisk kan.

Videre er det mer vi kan gjøre. Først og fremst med spesifikt VG2 – fiske og fangst i søkelyset, kan en se at flere og flere søker seg til yrker innenfor feltet. Det er selvsagt en særdeles hyggelig nyhet. At vi da ikke klarer å ha nok klasser til at alle skal være sikret inntak er ikke holdbart. Om vi er seriøse som en havnasjon med å sikre nok mat til verden på en bærekraftig måte, må vi gjøre en større innstas for at vi har nok kloke hoder, og sterke hender til sjøs. Det kan vi gjøre med å øke antallet klasser, og dermed gi flere unge mennesker en inngang inn til et spennende, fremtidsrettet yrke.

SV vil også være en sterk stemme i kampen mot sentralisering av utdanning i fylket vårt. Vi er heldige som har en videregående skole i kommunene våre som sikrer utdanning for ungdommen, men å ha dette tilbudet er en evig kamp i møte med sentralisering og nedskjæringer. Vi ønsker å bevare skolene i distriktene, nært næringsliv, og nært menneskene som holder lys i samfunnene her ute.

Så om du føler på urettferdighet som møter unge i møte med et rigid inntakssystem, ønsker videregående utdanning i hele fylket, og vil sikre flere dyktige fiskere i kommende generasjoner – Stem Sosialistisk Venstreparti, på Frøya, på Hitra, og i Trøndelag!

Godt valg!

Fylkesordførerkandidat i Trøndelag for SV, Rakel Trondal Skårslette

Ordførerkandidat i Frøya kommune for SV, Eskil Sandvik

Ordførerkandidat i Hitra kommune for SV, Marcus Helgesson Svenning