- Jo, det er selvsagt lov å fremme alternative forslag