- Vi henstiller om at den nye brua får to kjørefelt