- Her benytter kommunen sine egne ansatte til å mane fram et ja til vindkraft