- Har politiet kommet tettere på innbyggerne etter politireformen i Trøndelag?