Gratis svømmehall og treningstid.

På Frøya betaler barn og unge for å trene i Frøyahallen, på Hitra trener de gratis. Senterpartiet vil fremme forslag om at alle barn og unge får trene gratis i kommunale anlegg. Vi ønsker også å tilby gratis svømmehall for kommunenes innbyggere, dette gjør de i Malvik.

Folkehelse er viktig og i tider med satsing på idrettsanlegg er det viktigere enn noen sinne å tenke på innhold og aktivitet.

Hitra kommune gir sine barn og unge gratis leie av hall, dette er ingen stor inntektskilde for kommunen så det bør vi ta oss råd til på Frøya også. La de frivillige innenfor idretten bruke tiden sin på aktivitet og ikke på kakelotteri for å ha råd til å gi barna våre gode tilbud.

Svømming er en fantastisk aktivitet for folk i alle aldre. Malvik innførte for noen år siden gratis inngang i svømmehallen, la oss gjøre det samme på Frøya. Reduserer vi bemanningen i svømmehallen med en badevakt vil dette ikke koste oss en krone.

Både svømmehall og idrettshall er bygget for å skaffe aktivitet og ikke være en kommunal inntektspost.  La nøsteturnere, unge ballspillere og ivrige svømmere få øke sin livskvalitet gjennom fysisk aktivitet uavhengig av inntekt. Senterpartiet tror dette vil lønne seg ved at vi får en friskere og sprekere befolkning.

Idretten vil også tjene på dette, se bare det oppsvinget idretten på Hitra har hatt de siste årene. Vi må tilby våre barn og unge samme vilkår om vi skal hevde oss.

Frøya bør også satse like mye på Øylekene som Hitra gjør. Øylekene er en fantastisk mulighet for våre unge idrettsutøvere til å konkurrere internasjonalt og se hva som trengs av innsats om de vil opp på et høyere nivå.  Her er det viktig at idretten og kommunen jobber sammen.

Frøya kommune bør gjennomføre disse ordningene fra neste år og så utfordrer Senterpartiet vårt næringsliv til å gi unge fotballspillere samme vilkår når ny fotballhall er på plas

Folkehelse er ikke bare nye bygg, folkehelse er aktivitet.

Knut Arne Strømøy

Frøya Senterparti