En valgkamp nærmer seg slutten og vi venter på resultatet med spenning.

Det har vært en grei valgkamp selv om det har vært mye rikspolitisk fokusering i en rekke store aviser og TV-stasjoner. Partier som ikke er representert på stortinget blir bare statister i denne sammenheng, men det er jo slik det dessverre alltid har vært.

Pensjonistpartiet føler at vi har nådd frem til masse velgere i hele fylket gjennom lokalavisene og dette er vi virkelig takknemlig for. Uten lokalavisene så mister de minste partiene mulighet til å få frem sin politikk.

Pensjonistpartiet vil gi stor ros til våre lokalaviser i fylket som har bidratt til at leserinnleggene har blitt tatt inn i avisene. Vi ønsker å være en vaktbikkje både før og etter valget.

Vi stiller liste i 13 kommuner i Trøndelag og har tro på at Pensjonistpartiet kan få plass i alle 13 kommunestyrene. I tillegg håper vi på en økning av antall representanter i fylkestinget.

Pensjonistpartiet arbeider for å skape et samfunn som er bedre å leve i for alle. Vi har særlig fokus på og skal arbeide for at særlig utsatte grupper skal ha samme muligheter til samfunnsdeltakelse og inntektsutvikling som alle andre.

Dyr husleie og skyhøye strømregninger og drivstoff utgifter, kommunale avgifter mv. gjør at mange av disse ikke har nok penger til mat, medisiner, tannlege eller helsehjelp.

Dette er en av de store kampsakene for oss i Pensjonistpartiet

Det er også svært viktig å sikre en god infrastruktur for vei, jernbane, båt og fly i vårt store fylke.

Nok en gang tusen takk for at vi slipper til i lokalavisa.

Per Ervik 1. kandidat på Pensjonistpartiets kommuneliste på Hitra og 2. kandidat på Pensjonistpartiets fylkestingsliste i Trøndelag

Svein Otto Nilsen 1.kandidat på Pensjonistpartiets kommuneliste i Trondheim og

1.kandidat på Pensjonistpartiets fylkestingsliste i Trøndelag