Takk til Formannskapet i Hitra kommune.

Skoledebatt er alltid engasjerende og temperamentsfullt. Satsning på skole er viktig og korrekt da det styrker lokalsamfunnet på sikt og legger grunnlaget for et trygt yrkesliv for våre elever. Utdanningsforbundet Hitra ble svært fornøyd da formannskapet tilbakeførte 100 millioner kroner som var blitt tatt ut av Økonomi- og handlingsplanen uka før. Vedtaket støttes av våre medlemmer og foreldregruppen til elevene.

Politikerne i Hitra kommune får honnør fra Utdanningsforbundet Hitra på vegne av medlemmene for et fremsynt vedtak på skoleutvikling i Hitra kommune og vi ser frem til et samarbeid i det videre arbeidet.

Utdanningsforbundet Hitra

Oddbjørn M Larsen, lokallagsleder

Geir Tore Mosand, hovedtillitsvalgt