Viser til vedtak gjort i Frøya formannskap 17/10-23 og reportasje ang saken i Hitra-Frøyaavisa 18/10-23.

Her ble en klage fra en villsaubonde om støtte til innkjøp av traktor og utstyr avslått med særdeles dårlig gjennomtenkte argumenter mot.

Det ble i denne saken argumentert med at bonden ikke hadde villsaunæringa som hovednæring da vedkommende jobber i laksenæringa. Det ble også argumentert med at de som stemte mot støtten var redd for å få mange søknader til traktor og utstyr i fremtiden.

Dette reagerer undertegnede sterkt på.

I en tid der vi nettopp har vært gjennom en stor pandemi og der kriger raser i verden, der vi har sett hvor viktig det er å være selvforsynt med mat. Samtidig har kommunestyret bevilget store summer til bekjempelse av sitkagran og andre uønskede arter.

Jeg mener det er veldig viktig å støtte opp om unge mennesker som har lyst til å prøve seg. Man ser på landsbasis at 3-4 gårdsbruk legges ned hver dag, å på Frøya begynner snittalderen på bønder å bli høy så flere kommer til å legge ned også på Frøya i årene som kommer. Da er det veldig viktig at vi har unge folk som kan og vil ta over arealer slik at vi ikke risikerer at øya vår vokser ned av busker og kratt, samt at selvforsyningsgraden av mat opprettholdes.

Får vi 10 søknader om traktor og utstyr på næringsfondet betyr det at det er mange som faktisk vil bidra og satse på å jobbe for at vi skal være selvforsynt med mat og at øya vår ikke gror igjen. Dette bør vi applaudere hvis det skjer.

I vedtektene for Kommunalt næringsfond står det blant annet at satsningsområder er distriktsutvikling og grender grender samt jordbruk og matproduksjon, Og at primærnæringene skal ha spesielt fokus. Da kan man ikke henge seg opp i at dette er en binæring for søker. Med økte priser på utstyr, diesel, plantemidler og gjødsel er det svært lite lønnsomhet i villsaunæringa allerede i dag, å derfor fint at vi kan bruke dette fondet for å hjelpe unge som ønsker å satse også i denne næringa ikke bare de som vil starte med bier og fiskere.

Jeg håper og tror at etter at vi kommunestyrerepresentantene som skal behandle klagen i kommunestyremøte 30/11-23, har fått tenkt oss litt om, at vi med dette vedtaket også signaliserer at man ikke vil ha søknader fra villsaunæringen (da dette for nesten 40 villsaubruk på Frøya er en binæring) Kan ta klagen fra Boneng villsau til følge og ønske bonden lykke til med driften

Med vennlig hilsen

Villsaubonde og kommunestyrerepresentant for Frøya SV

Eskil Sandvik