Pensjonistpartiet vil endre innretningen på grunnrenteskatten som regjeringen har trumpet gjennom i Stortinget. Pensjonistpartiet tar avstand fra måten denne saken ble presentert på, umiddelbart etter siste Stortingsvalg, uten å være i kontakt med oppdrettsnæringa og uten noen form for forvarsel før Stortingsvalget.

I starten ett forslag uten innretning, ett forslag som kom som lyn fra himmelen, og har medført sterke reaksjoner fra næringa selv og ikke minst blant innbyggerne i kystsamfunnene rundt omkring i Norge. Uhygge, utrygghet og fortvilelse over hvordan fremtiden ville bli.

Uten hensyn til oppdrettsnæringa, en næring som selv var villig til å betale mer til samfunnet ble grunnrenteskatten gjennomført uten forståelig innretning. Dette er en arbeidsmåte som Pensjonistpartiet tar sterk avstand fra og som vi vil sette fokus på i alle politiske fora vi vil være representert.

Norge har behov for grundere, folk som har ideer og som vil satse. Vi vil ikke være misunnelige på at disse tjener penger. Vi ser at i denne forbindelse har kystsamfunnene fått en kraftig oppblomstring. De siste 50 årene har vært fantastiske. Dette skyldes nesten alene oppdrettsnæringen.

Pensjonistpartiet vil stake opp veien videre i alle politiske fora, kommunestyrer, fylkesting og Storting med dette som veiviser.

Dagens politiske ledelse i alle ledd viser en iver etter å innføre nye skatter og avgifter slik at det er vanskelig for folk flest å kunne følge med, se på din strømregning som eksempel. Foruten pris på strøm og nettleie betaler du til staten merverdiavgift, enova-avgift og forbrukeravgift, en kan lure på hva regjeringens neste trekk blir.

Stem Pensjonistpartiet både ved kommune- og fylkestingsvalget 11. september!

Listekandidater fylkestingsvalget for Pensjonistpartiet

Asle Birger Bjørgen -Meldal

Per J. Ervik- Hitra

Svein Otto Nilsen - Trondheim