Vi er i sluttfasen av arbeidet med ny skole- og barnehagebruksplan. Det har vært en lang prosess, der de fleste av innbyggerne har fulgt nøye med og ventet spent på innholdet. Spesielt ble det aktivitet i grendene da det underveis ble klart at en av tilrådningene var å se på skolegrensene. Borgerlig gruppe var aldri i tvil under denne perioden. Vi ytret tidlig at skolegrensene er viktig for innbyggerne i de ulike grendene. Vi ønsket disse uendret. Befolkninga fulgte opp med folkemøter og underskriftskampanjer. Hele veien med full støtte fra borgerlig gruppe. Når det nå skal fattes vedtak er gruppesamarbeidet svært tilfreds med at skolegrensene bevares. Seier til folket! Vi jobber for innbyggerne på Frøya!

Et annet ledd i denne prosessen er framtida på Sistranda. En kan diskutere areal ved nåværende skolebygg, opp og ned. Borgerlig gruppe ønsker å se fremover. Tilflyttinga sier at det vil bli behov for å utvide skolen for flere elevplasser i åra fremover. Faktisk er det noen som påstår at skolen er for liten allerede, slik den fremstår i dag. Uansett, det vil i åra som kommer være behov for mer areal, antakeligvis både ute og inne. Borgerlig gruppe føler på dette ansvaret. Vi ønsker at kommunen skal ha de beste forutsetninger for å drive skole. Vi ønsker at de ansatte skal ha en god arbeidshverdag. Vi ønsker at elever skal ha undervisning de har krav på, i de romma som er best egna til formålet. Vi ønsker at elever med spesielle behov skal ha tilrettelagt skolehverdag, slik at den blir meningsfull på alle vis.

Underveis i prosessen med ny skole og barnehagebruksplan, samt før denne tok til, har borgerlig gruppe påpekt at man må tenke framtidsretta. Vi har en sterk oppfatning av at nytt skolebygg må ha nær beliggenhet til de eksisterende fasilitetene som elever og lærere daglig bruker. Mange påstander er sagt om gamle Frøya videregående skole. Det hevdes at bygget må renoveres for flere 10-talls millioner, før det eventuelt kan brukes. Det hevdes at det er lekkasjer og råte. Den gamle delen har helt sikkert behov for renovering, men dette er uvesentlig på dette tidspunktet. Den nyeste delen har vært i bruk inntil nylig, både av Guri Kunna videregående skole og flyktningetjenesten. I tillegg har flere andre aktører hatt tilhold under samme tak.  Det er tilsynelatende ingen tegn på at den nyeste delen ikke kan brukes, slik den står i dag.

Om så er at en tilstandsrapport viser at det totale bygget må rives, så står vi igjen med det essensielle valget – tomta. Frøya kommune MÅ sikre seg denne tomta. Om det er framtidig skole, eller tilrettelagte boliger, eller andre formål; Frøya kommune må sikre seg tomta. Vi har ikke behov for høyhus med boenheter tett ved en skole og idrettsanlegg. Vi har heller ikke pr i dag behov for enda flere kjøpesenter. Vi ønsker at Frøya kommune skal benytte anledningen og sikre tomta, og i aller første rekke tenke skole! Bonus kan bli at vi allerede nå kan benytte noen av romma.

Borgerlig gruppe har kommet med dette innspillet under hele prosessen. Borgerlig gruppe har stilt forslag til vedtak gjentatte ganger, der dette skal være et punkt rådmannen skal ta med seg i det videre arbeidet. Vi er alltid stemt ned av AP og SV! Alltid!

Vi gir oss ikke! I den forbindelse ønsker vi en befaring i skolebygget. Bestillinga går til rådmannen.

Frøya Fremskrittsparti

Frøya Venstre

Frøya Høyre

Frøya Senterparti