- Krisa har vist hvor viktig det er med gratis, offentlige velferdstjenester

foto