- Vi som produserer dette avfallet kan ikke bare kritisere løsninger