Det er nok kanskje litt fåfengt vil noen tenke, å forsøke å nå unge via leserinnlegg i avisa. Dere får visst bare informasjonen deres via TikTok eller Instagram. Jeg tror dere hører, og ser mye mer enn voksne ofte tenker. Jeg kunne også brukt denne spalteplassen på å fortelle dere at dere er den neste generasjonen vi jobber for, eller at det er dere som kommer etter oss vi voksne jobber for. Sannheten er nok at mange snakker om dette, men de voksnes verden forblir en verden for voksne.

Hva mener jeg med det?

Ved forrige lokalvalg var det på gjennomsnitt i Norge bare 52 % av unge mellom 19 og 24 år som stemte. Det vil si at nær halvparten av unge ikke følte at det var noen som kunne snakke for dem, eller at politikk, det angår ikke dem. Selv om trenden er at flere stemmer, er det fortsatt veldig lav oppslutning, som har vært stabilt lav i lang tid. Men vet dere hvem som er flinke til å stemme? De eldre. I aldersgruppen 67-79 år stemte 78,7 % ved kommunevalget i 2019(!). Hvorfor er det slik?

Du som ung, har mye på tallerkenen din. Du har ofte en famille, eller en husstand du hører til, med sine forventninger og forhåpninger til og for deg. Du går kanskje på videregående skole, med karakterjag, kroppspress, og de store nedturene og oppturene. Du har en gjeng med venner som du kanskje ikke henger nok med, eller som du kanskje henger for mye med. Du har dine interesser, kanskje spiller du spill, kanskje er du med på idrett, kanskje spiller du et instrument. Det finnes nok knapt en mer sammensatt person enn ungdommer nå til dags. Alt det dere driver med, alt dere må følge med, alt det presset, og alt det jaget. Hvem skal du være? Hva vil du bli når du blir voksen? Ungdomstiden din er så kort, og likevel skal så mange valg som avgjør hvordan livet ditt blir i mange år fremover bli tatt. Det hele kan bli mye for mange.

For meg er det viktig at det finnes folk fra alle lag i samfunnet der avgjørelser blir tatt. De avgjørelsene har stor innvirkning på deg, og hvordan du har det. Videregående skole er det fylkestinget som rår med. Det psykiske helsetilbudet i kommunen er det kommunen som har ansvaret for. Hva slags kulturelle tilbud du har i kommunen er det kommunestyret som til sist har myndighet over. Her er det oppbrukte uttrykket godt: alt er i grunn politikk. Det kan virke kjedelig, men det er altså sant. Da er det viktig å få inn folk som har lignende opplevelser som deg, som har erfaringer lik dine, og som nylig har tatt mange av de valgene du står ovenfor. Min anbefaling til deg, er å bruke stemmeretten din, og stem ungt. Stem inn mennesker du ser kan gjøre en forskjell i møte med politikk dominert av menn over 50. I år har du flere god valg, blant flere partier. Vårt parti, Sosialistisk Venstreparti stiller med tre på topp under 30 år (det er ganske ungt, lover!). Uansett hva du stemmer, eller om du stemmer blankt i år, så håper jeg at du gjør nettopp det: stemmer.

Godt valg!