Den siktede frøyværingen var en kveld i fjor vinter sammen med to kamerater. De drakk alkohol, og bestemte seg senere for å oppsøke et nachspiel en annen plass på øya.

De tenkte å ta drosje, men det ble til at de dro til nachspielet i siktedes bil med en kamerat som sjåfør.

Siktede opplyser at sjåføren var en av hans beste kamerater, og at han var klar over at han ikke hadde gyldig førerkort for bil.

Tiltalte fortalte videre at bilen hadde holdt høy hastighet. Etter hvert mistet bilen veigrepet og havnet i grøfta. Det oppsto ingen personskader, men bilen fikk store materielle skader.

Tilsto

Siktede avga en uforbeholden tilståelse i tingretten

Retten la videre i skjerpende retning til grunn at kjøringen fant sted på fylkesvei, over en lengre strekning og at det var mørkt og glatt på veien. Videre finner retten det skjerpende at det var flere passasjerer med i bilen.

I formildende retning viste retten til at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse.

Dommen

Mannen ble i Fosen tingrett dømt til 14 dagers betinget fengsel samt en bot på på 34.000 kroner.

Videre ble han fradømt retten til å føre motorvogn for en periode på ett år. Etter dette må han avlegge full ny førerprøve for å få førerkort tilbake.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.

Siktede er tidligere verken domfelt eller botlagt.