- Vi er redde, fortvilet, sinte, vi har en evig stress i oss, vi føler avmakt!