- Dette forutsetter et godt samarbeide og tverrfaglighet innen helse og omsorg